150 de ani de diplomatie

Proiectul expoziţional „Mi­nisterul Afacerilor Externe - 150 de ani de diplomaţie românească" a luat fiinţă pentru a marca aniversarea unui secol şi jumătate de la înfiinţarea „Departamentului Trebilor Străine", prin decret al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, publicat în „Monitorul. Jurnal Oficial al Principatelor Unite". În fruntea acestui minister a fost numit doctorul Apostol Arsache, care a devenit astfel primul din galeria marilor personalităţi ale istoriei României ce au ocupat această onorantă poziţie.

Expoziţia cuprinde un număr important de documente originale din arhivele Ministerului Afacerilor Străine. Acorduri politice şi economice, convenţii, tratate, documente legate de organizarea instituţiei, note, telegrame, dări de seamă: Convenţia poştală dintre Austro-Ungaria şi România (24 iulie 1868), Decretul nr. 1337 al domnitorului Carol I prin care Mihail Kogălniceanu este numit trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la Paris (17 aprilie 1880), Convenţia consulară între România şi Statele Unite ale Americii (5/17 iunie 1881), Convenţia de extrădare între România şi Ţările de Jos (13 septembrie 1881), Decretul regal nr. 228 prin care Vasile Alecsandri este numit trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la Paris (31 ianuarie 1885), Tratatul de comerţ între România şi Elveţia (26 mai/7 iunie 1886), Convenţia de comerţ şi navigaţie între România şi Spania (18 noiembrie/1 decembrie 1908), Tratatul de Pace de la Bucureşti (28 iulie/10 august 1913), Tratatul de alianţă între România şi Franţa, Marea Britanie, Italia şi Rusia şi Convenţia militară între România şi Franţa, Marea Britanie, Italia şi Rusia (4/17 august 1916), Convenţia de alianţă defensivă între România şi Cehoslovacia (23 aprilie 1921), Tratatul de amiciţie între România şi Franţa (10 iunie 1926), Convenţia de definire a agresiunii (4 iulie 1933), Pactul Înţelegerii Balcanice (9 februarie 1934), etc.

De asemenea, din colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a României pot fi admirate o serie de documente, obiecte personale, ordine şi decoraţii care au aparţinut unor nume de marcă ale diplomaţiei româneşti: costumul de diplomat al lui Vasile Alecsandri, costumul de diplomat al lui Nicolae Kretzulescu, fracul de ceremonii al lui Nicolae Titulescu, ordine şi decoraţii ale regelui Carol I şi ale diplomaţilor Nicolae Petrescu-Comnen, Savel Rădulescu, Nicolae Titulescu, Dinu Cesianu, Grigore Gafencu, servieta lui Vasile Boerescu, tocul cu care Ion C. Brătianu a semnat Tratatul de Pace de la Berlin din 1878, ochelarii şi sigiliul lui Mihail Kogălniceanu, cufărul pentru documente al lui Ion Ghica, stiloul cu care Lucreţiu Pătrăşcanu a semnat Tratatul de Pace de la Paris din 1947 şi multe alte obiecte încărcate de istorie.

Alexandru Ioan Cuza
Datare:1859-1866
Detinator:AMAE
Raportul nr. 18 al lui Ioan Alecsandri
Datare:27 august/8 septembrie 1862
Detinator:AMAE
Apostol Arsache
Datare:1789-1869
Detinator:AMAE
Decret nr. 188 al Locotenenţei Domneşti
Datare:15/27 februarie 1866
Detinator:AMAE
Decretul nr. 189 al Locotenenţei Domneşti
Datare:15/27 februarie 1866
Detinator:AMAE
Ion Ghica
Datare:1816-1897
Detinator:AMAE
Carol I
Datare:1866-1914
Detinator:AMAE
Decretul nr. 2042 al lui Carol I
Datare:24 decembrie 1868
Detinator:AMAE
Decretul nr. 583 al Carol I
Datare:20 martie 1871
Detinator:AMAE
Raport - George Constantin Filipescu
Datare:14/26 aprilie 1875
Detinator:AMAE
Scrisoare - Mihail Kogălniceanu
Datare:1/13 iulie 1878
Detinator:AMAE
Scrisoare - Mihail Kogălniceanu
Datare:3/15 iulie 1878
Detinator:AMAE
Telegrama - Ion Câmpineanu
Datare:4/16 decembrie 1878
Detinator:AMAE
Notă - Constantin Esarcu
Datare:2/14 ianuarie 1880
Detinator:AMAE
Telegramă - Vasile Boerescu
Datare:8/20 februarie 1880
Detinator:AMAE
Decretul nr. 458 al domnitorului Carol I
Datare:16 februarie 1880
Detinator:AMAE
Decretul regal nr. 1377
Datare:30 mai 1881
Detinator:AMAE
Decretul regal nr. 1711
Datare:1 iulie 1881
Detinator:AMAE
Convenţie de extrădare
Datare:13 septembrie 1881
Detinator:AMAE
Telegramă - Ion Ghica
Datare:18 februarie/2 martie 1882
Detinator:AMAE
Scrisoare - Ion Ghica
Datare:19 aprilie 1882
Detinator:AMAE
Discursul lui Ion Bălăceanu
Datare:8 noiembrie 1884
Detinator:AMAE
Decretul regal nr. 195
Datare:8 ianuarie 1885
Detinator:AMAE
Decretul regal nr. 228
Datare:31 ianuarie 1885
Detinator:AMAE
Tratat de comerţ
Datare:26 mai/7 iunie 1886
Detinator:AMAE
Scrisoarea - Frank Lascellos
Datare:27 iulie/8 august 1887
Detinator:AMAE
Decretul regal nr. 3388
Datare:22 octombrie 1911
Detinator:AMAE
Discurs - Take Ionescu
Datare:15 iunie 1917
Detinator:AMAE
Decret regal nr. 1027
Datare:11 septembrie 1917
Detinator:AMAE
Decret regal nr. 1107
Datare:25 septembrie 1917
Detinator:AMAE
Scrisoare - Vasile Stoica
Datare:29 iunie/12 iulie 1918
Detinator:AMAE
Decretul regal nr. 3867
Datare:28 decembrie 1918/10 ianuarie 1919
Detinator:AMAE
Decretul regal nr. 5317
Datare:16 decembrie 1921
Detinator:AMAE
Decretul regal nr. 3457
Datare:6 iulie 1923
Detinator:AMAE
Concordat
Datare:10 mai 1927
Detinator:AMAE
Decretul regal nr. 2073
Datare:1 iulie 1928
Detinator:AMAE
Convenţie
Datare:11 iunie 1929
Detinator:AMAE
Decretul regal nr. 2250
Datare:21 iunie 1930
Detinator:AMAE
Pactul Înţelegerii Balcanice - Atena
Datare:9 februarie 1934
Detinator:AMAE
Decretul regal nr. 2758
Datare:16 noiembrie 1936
Detinator:AMAE
Declaraţie Grigore Gafencu
Datare:24 martie 1939
Detinator:AMAE
Scrisoarea lui Josef Beck
Datare:1 septembrie 1939
Detinator:AMAE
Decizie Consiliul de Miniştri
Datare:1 iulie 1940
Detinator:AMAE
Declaraţie guvernul Gigurtu
Datare:4 iulie 1940
Detinator:AMAE
Decret Regal nr. 2498
Datare:24 iulie 1940
Detinator:AMAE
Telegramă - Alexandru Cretzianu
Datare:30 martie 1944
Detinator:AMAE
Telegramă - Frederic Nanu
Datare:11 aprilie 1944
Detinator:AMAE
Declaraţie - Guvernul României
Datare:23 august 1944
Detinator:AMAE
Telegramă - Lucreţiu Pătraşcanu
Datare:1 septembrie 1944
Detinator:AMAE
Telegramă - Grigore Niculescu-Buzeşti
Datare:5 septembrie 1944
Detinator:AMAE
Raport
Datare:21 aprilie 1945
Detinator:AMAE
Scrisoare - Iorgu Iordan
Datare:10 septembrie 1945
Detinator:AMAE
Informare
Datare:11 februarie 1947
Detinator:AMAE
Scrisoare - Gheorghe Tătărescu
Datare:11 iulie 1947
Detinator:AMAE
Telegramă - Ana Pauker
Datare:11 iunie 1948
Detinator:AMAE
Scrisoare - Ana Pauker
Datare:12 octombrie 1948
Detinator:AMAE
Telegrama legaţiei din Washington
Datare:14 decembrie 1955
Detinator:AMAE
Scrisoarea de acreditare
Datare:17 iulie 1959
Detinator:AMAE
Decretul nr. 785 al Consiliului de Stat
Datare:31 decembrie 1963
Detinator:AMAE
Circulara nr. 23/002583
Datare:21 august 1968
Detinator:AMAE